Trending now:   Bayern München  •  Barcelona  •  Liverpool  •  PSG  •  Manchester United  •  Arsenal  •  Chelsea  •  Real Madrid  •  Leicester City  •  Tottenham Hotspur

Vietnam

Teams /  Vietnam  / Vietnam 
Vietnam have 147 fans
 
 
 
 
 
Last Match
WC Qualifying Asia Tue, 13th October 2015
Nguyễn Huy Hùn (13) 
Lê Công Vinh (59) 
Đinh Tiến Thà (73) 
 K. Thaweekarn (30)
 Đinh Tiến Thà (56)
 T. Bunmathan (71)
 P. Anan (72)
 S. Dechmitr (90)
Community Opinion: How did the teams perform?
Next Match
WC Qualifying Asia Thu, 24th March 2016
Last 5 Results
Thailand (h) • 0-3
Iraq (h) • 0-2
Iraq (h) • 1-1
Thailand (a) • 4-2
Chinese Taipei (a) • 1-2
Macau (h) • 5-1
Manchester City (h) • 1-8
Vietnam (h) • 1-2
Thailand (a) • 1-0
Iraq (a) • 5-1

Top Goalscorers

 
Đinh Tiến Thành
1
Wang Ruei
1
Lê Công Vinh
1
Chu En-Le
1
Wen Chih-hao
1
Wu Chun-ching
1
Hung Kai-chun
1
*WC Qualifying Asia  

Seeing Red

 
Nguyễn Minh Châu
1 1
Chen Yi-wei
1 0
Quế Ngọc Hải
1 0
Wang Ruei
1 0
Nguyễn Huy Cường
1 0
Lu Kun-chi
1 0
Đinh Tiến Thành
1 0
Chen Ting-yang
1 0
Nguyễn Xuân Thành
1 0
Wen Chih-hao
1 0
*WC Qualifying Asia  

Goal Frequency

Vietnam
Scored: 3 (0.75/match)  
Conceded: 6 (1.50/match)  
1
Scored 1
1
Scored 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ET


Conceded
1

Conceded
1


Conceded
1

Conceded
2
Conceded
1

Chinese Taipei
Scored: 6 (0.86/match)  
Conceded: 16 (2.29/match)  
1
Scored 1
1
Scored 1
1
Scored 1
1
Scored 1
1
Scored 1
1
Scored 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ET
Conceded
1
Conceded
1


Conceded 1
3
Conceded
1

Conceded 1
2
Conceded
1


Conceded
2
Conceded
1
Conceded 1
1
Conceded 1
2

*WC Qualifying Asia


 
   
Kick4Life - changing lives through football